Vandaag biedt EDC-Free Europe partner Wemos een petitie voor een nationaal plan hormoonverstorende stoffen aan in de Tweede Kamer. Tegengif, Plastic Soup Foundation and WECF ondersteunen het plan.

Het nationaal plan bevat zeven actiepunten voor de Nederlandse overheid om de bevolking beter te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van hormoonverstorende stoffen op onze gezondheid. België, Zweden, Denemarken en Frankrijk hebben al een nationaal plan op hormoonverstorende stoffen. Wemos juicht het toe dat Nederland stappen heeft gezet, zoals meer voorlichting, meer investering in onderzoek(methoden), en het verminderen van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in voedselverpakkingen.

Tegelijkertijd zegt Wemos dat de overheid nog meer kan doen voor een duurzame, veilige leefomgeving. Zo richt het nationaal plan zich ook op Europese regelgeving en de overgang naar een schone, circulaire economie. Wemos-pleitbezorger Renée de Jong: “Het is cruciaal om in de overgang naar een circulaire economie hormoonverstorende stoffen aan te pakken.”

Lees de blog van Wemos. 

Post provided by campaign partner Wemos