Operation giftfri förskola: Tillsammans avgiftar vi barnens vardag

Sedan Naturskyddsföreningen startade projektet 2013 har Operation giftfri förskola spridit sig snabbt över Sverige. Idag jobbar 70 procent av landets kommunala förskolor med konceptet giftfri förskola. Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker har vi fått bort mängder med farliga ämnen från den svenska förskolan. Tack till alla som hjälpt till!

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet var att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. Det nådde vi genom att kartlägga vilka källor till farliga ämnen som finns på förskolorna, informera för föräldrar, personal och politiker, samt att få förskolorna att byta ut de produkter som innehåller farliga ämnen.

Post provided by campaign partner Naturskyddsföreningen