De Europese Commissie moet een uitgebreide strategie ontwikkelen om de blootstelling van Europese burgers aan hormoonverstoorders uiteindelijk volledig terug te dringen. 

Dit zegt Wemos in een reactie op de roadmap voor hormoonverstoorders van de Europese Commissie.

Wemos juicht het toe dat het terugdringen van hormoonverstoorders op de agenda van de Europese Commissie staat. Toch zijn ze bezorgd: de voorgestelde plannen benaderen het probleem vanuit een erg beperkt perspectief, vooral als het gaat om de rol van de circulaire economie. De transitie naar de circulaire economie toe is veelbelovend, maar het gebruik van chemicaliën in producten die schadelijk zijn voor de omgeving en onze gezondheid belemmeren vooruitgang. En dit bemoeilijkt inspanningen om recyclen te stimuleren.

Circulaire economie

In onze reactie leggen wij uit wat een uitgebreide strategie inhoudt. Enkele punten hieruit zijn:

  • Gebruik het voorzorgsprincipe als rode draad in de strategie.
  • Ontwikkel coherente wetgeving om hormoonverstoorders te verbannen en blootstelling hieraan volledig terug te dringen. Dit geldt ook voor hormoonverstoorders in voedselverpakkingsmaterialen.
  • Zorg voor een juiste implementatie van de Europese regelgeving voor chemicaliën – REACH – evenals voor hormoonverstoorders.
  • Stimuleer het gebruik van veilige alternatieven door uit te gaan van het principe van ‘de vervuiler betaalt’ (want hormoonverstoorders zorgen voor hoge zorgkosten).
  • Investeer in onderzoek naar veilige alternatieven voor deze stoffen en manieren om het gebruik van veilige alternatieven te stimuleren.

Dagelijks consumeren, absorberen en ademen wij schadelijke stoffen, waaronder hormoonverstoorders. Er is toenemend bewijs dat zij schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Om het recht op gezondheid voor iedereen te waarborgen, moeten we blootstelling aan hormoonverstoorders tegengaan.

Lees meer over het werk van Wemos op schadelijke stoffen.

Dit is het gezamenlijke statement van het EDC-Free netwerk, met gedetailleerde voorstellen voor een ambitieuze future-proof strategie voor EDCs.